تیغ رنده نجاری

خرید محصول
  • صد در صد ساخت آلمان
  • سایز تیغه ها:
  • ۳۰۰x30x3mm
  • ۳۵۰x30x3mm
  • ۴۰۰x30x3mm
  • ۵۰۰x30x3mm
  • ۶۰۰x30x3mm